ประกาศข่าว

โรงพยาบาลอู่ทอง

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ(e-bidding) งบค่าเสื่อม ปีงบ๖๒

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ(e-bidding) งบค่าเสื่อมปี62.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-01-08


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน ๑๘ เครื่อง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-01-08


ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน ๑๘ เครื่อง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-12-19


ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 18 เครื่อง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 18 เครื่อง.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-12-11


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 แบบสขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-12-04


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-12-04


มาตรการ กลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

มาตรการ กลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง .pdf

วันที่ประกาศ: 2019-12-02


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-11-28


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-11-25


ประกาศ เรืองยกเลิกประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาเช่าการเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน ๑๘ เครื่อง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศยกเลิก.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-11-14


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-11-08


ประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศประกวราคา.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-10-28


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

แผนการจัดซื้จจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-10-21


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศแผน.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-10-17


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-10-07


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภททุ่นสว่านกระแทก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านชัยยงการช่าง 13 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-09-10


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-09-06


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70%ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จะนวน 2 รายการงบค่าเสื่อม 70%ระดับหน่วยบริการ ปี61.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-08-08


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-08-07


ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 70% ปีงบ61

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เอกสารประกวดราคาซื้อการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ปีงบ61.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-07-05


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ปีงบ61

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ.ปีงบ61.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-07-05


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-07-05


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 70% ปีงบ61

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-06-28


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-06-07


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ(งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70%ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2562)ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ งบค่าเสื่อมปี62.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-05-31


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 แบบสขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-05-07


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 แบบสขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-04-09


ประกาศ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-03-18


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-03-05


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศ22กพ62.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-02-22


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-02-06


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-01-30


ประกาศการทำลายแฟ้มเวชระเบียน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศ การทำลายเวชระเบียน.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-01-28


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-01-07


คำสั่ง เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

คำสั่ง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-28


ขอเผยแพร่มาตรการ กลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

มาตรการ กลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-27


แจ้งการได้รับการจัดสรรงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

แจ้งการได้รับการจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-24


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-19


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-18


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ แบบ สขร.๑

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 แบบ สขร.1.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-17


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ แบบ สขร.๑

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 แบบ สขร.1.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉายรังสีสมุนไพร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ซินเจอร์จี เฮลท์ 13 ธค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศชนะe-bidlab.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-16


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

พรชัยอิเล็คทรอนิคส์ 16 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-16


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ กบ 6370 นนทบุรี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้า 14 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ส่องแสงพาณิชย์ 13 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทถ่านชาร์ท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สุวัฒน์แอร์ 12 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-12


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.รุ่งแสงทรัพย์ 12 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-12


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ กค 7495 สุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้า 7 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-07


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ กง 4693 สุพรรณบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้า 6 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-06


ข้อมูลทั่วไป

ทำความรู้จักกับโรงพยาบาลอู่ทอง



ประวัติ

ประวัติของโรงพยาบาลอู่ทอง ตั้งแต่ได้รับบริจาคที่ดิน รวมถึงการได้รับบริจาคต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

อาณาเขต

อาณาเขตของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

ขอบเขตบริการ

ขอบเขตบริการของโรงพยาบาลอู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

บริการ

บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลอู่ทอง

ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์การรับบริการในเครือข่าย

ตรวจรักษา

เข้ารับบริการตรวจรักษาตามนโยบายรัฐบาล

รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน

ให้คำปรึกษา

ให้บริการคำปรึกษาต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์

ห้องพักพิเศษ

บริการห้องพักพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแบบพิเศษ

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

ออกตรวจถึงบ้าน

บริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยถึงที่บ้าน

สปา

บริการนวดสปา นวดน้ำมัน อบตัว เพื่อสุขภาพ

บริการอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถเข้ารับบริการหรือสอบถามได้ที่โรงพยาบาลอู่ทอง

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของโรงพยาบาลอู่ทอง

แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง

นายวิระศักดิ์ อารมณ์สวะ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ทันตแพทย์หญิงเลิศพร เรืองสุขอุดม

กลุ่มงานทันตกรรม

เภสัชกรหญิงฉวีวรรณ ม่วงน้อย

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

แพทย์หญิงบุษบง อารยะปราการ

กลุ่มงานการแพทย์

นางปาริชาติ รักสุข

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

นายธีรยุทธ โพธิกุล

กลุ่มงานรังสีวิทยา

นางสาวรัญชน์ลภัส บุญบำรุง

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นายวีระชัย แสวงหา

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางสาวผาสุข กัลย์จารึก

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางสาวมณีรัตน์ ทองดีพันธ์

กลุ่มงานการพยาบาล

นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการ
สธ. 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย


M

Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O

Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P

People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H

Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561

ภาพประทับใจ

รวมภาพต่างๆ ที่น่าประทับใจในโรงพยาบาลอู่ทอง

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (2018-06-07)


ทำบุญวันวิสาขบูชา ณ.วัดเขากำแพง (2018-05-29)


ทำบุญวันสงกรานต์ โรงพยาบาลอู่ทอง (2018-04-18)


รณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น (2018-01-19)


การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลอู่ทอง และยาสมุนไพรที่ผลิตในโรงพยาบาล

ต้นแบบแพทย์แผนไทย...อู่สมุนไพรที่อู่ทอง

เรื่องเล่าต้นแบบ สารคดีชุด พื่นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย

Web Application

ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ความรู้ทั่วไป

เอกสารความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

คู่มือการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม.pdf

วันที่ลงข้อมูล: 2018-05-21


Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ



























ติดต่อโรงพยาบาล

แผนที่สถานที่ตั้งโรงพยาบาลอู่ทอง

220 ม.15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

035-565470

035-565440,035-551422

ข้อร้องเรียน ติชม หรือ ข้อเสนอแนะ

โรงพยาบาลอู่ทอง

หากระบุเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถส่งข้อร้องเรียนได้